Dự án
Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị :
Mã Dự án DA38
Nhan đề Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị : Báo cáo tổng hợp kết quả dự án điều tra cấp Bộ
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 2: Thực trạng chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 3: đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 4: quan điểm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 162tr.
Thuật ngữ chủ đề Chính quyền đô thị
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước ở đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huyền Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) CN Vũ Trường Giang
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012982
00218
004B7B44873-9689-4A90-ABB6-0F20AE5F2B0B
005202110011546
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20211001154630|zdothihong
091 |aDA38
245 |aĐiều tra thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị : |bBáo cáo tổng hợp kết quả dự án điều tra cấp Bộ
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a162tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 2: Thực trạng chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 3: đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị; Chương 4: quan điểm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị.
650 |aChính quyền đô thị
653 |aĐô thị
653 |aQuản lý nhà nước ở đô thị
700 |aNguyễn Huyền Hạnh
700 |aTrần Văn Ngợi
700 |aVũ Trường Giang
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào