CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG - TỔ CHỨC BỘ MÁY

1-Quản trị địa phương - phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương

2-Phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ của chính quyền địa phương

3-Kinh nghiệm tổ chức chính quyền đô thị của 1 số thành phố lớn trên Thế giới

4-Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tại một số quốc gia phát triển

5-Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

6- Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị thành phố Hà Nội-Những vấn đề cần quan tâm

7-Một số ý kiến về tổ chức bộ máy chính phủ theo quản lý đa ngành đa lĩnh vực

8- Bộ quản lý đa ngành đã lĩnh vực

9-Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý địa giới hành chính

10-Thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ của tỉnh Lào Cai

11- Thực trạng và đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hà Giang

12-Thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

13-Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ của tỉnh Quảng Ngãi

14-Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ tại thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp

15-Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ tại tỉnh Lâm Đồng

16-Thực trạng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ của Thành phố Hồ Chí Minh

17-Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trong một số lĩnh vực nội vụ tại tỉnh Bến Tre

18-Cơ sở khoa học của việc chuyển đổi chức năng của chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại hiệu quả

19-Sự thay đổi chức năng chính phủ đáp ứng nhu cầu quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả

20-Yêu cầu đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả

21-Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại với việc chuyển đổi chức năng của chính phủ

22-Hoàn thiện quy định về quyền hành pháp của chính phủ

23-Hoàn thiện tổ chức hành chính nhà nước theo hướng quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

24-Quan điểm, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

25-Thực trạng, giải pháp đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công ở nước ta hiện nay

26- Thực trạng, giải pháp đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực lao động – xã hội ở nước ta hiện nay


Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.