Biên chế tiền lương

1-Xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Nhà nước

2-Quy định pháp luật hiện hành về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức_TS.Trần Nghị

3-Thực trạng quy định pháp luật và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước _TS. Đinh Duy Hòa

4-Kinh nghiệm một số nước về trả lương theo vị trí việc làm_Phạm Thị Thu Huyền_Phan Thị Vinh

5-Một số vấn đề về xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam_TS. Lê Anh Tuấn

6-Thực trạng triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định vị trí việc

7-Thực trạng triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định vị trí việc là

8-Thực trạng triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm

9-Thực trạng triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Cần Thơ và đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm


Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.