Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
Nội dung cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý được vận dụng trong quản lý hành chính nhà nước, nhằm giúp bạn đọc hiểu và vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn công tác.
Quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở một số nước trên thế giới
Nội dung cuốn sách góp phần cung cấp luận cứ khoa học hoàn thiện tổ chức và chức năng, nhiệm vụ phát triển xã hội và quản lý xã hội của chính quyền cơ sở.
Hỏi – đáp về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013.
Nội dung cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết và giải đáp một số vấn đề cụ thể về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992.
Đại cương về phân tích chính sách công
Đây là Cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải và ThS. Lê Văn Hòa đồng chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, dày 184 trang.
Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Đây là cuốn sách chuyên khảo do TS. Trịnh Thị Xuyến làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2014, dày 247 trang.
Xây dựng nông thôn mới những vấn đề lý luận và thực tiễn
Cuốn sách do PGS.TS Vũ Văn Phúc làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, dày 478 trang.
Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
Đây là cuốn sách tham khảo do PGS.TS. Lê Minh Quân chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2014, dày 245 trang.
Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
Đây là cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2014, dày 223 trang.
Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn
Đây là cuốn sách chuyên khảo của tập thể tác giả do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2013, dày 518 trang.
Tổ chức đơn vị hành chính – lãnh thổ Việt Nam
Nội dung cuốn sách cung cấp cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học hành chính cái nhìn trung thực, khách quan về việc tổ chức phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ của Việt Nam qua nhiều thời kỳ, đồng thời gợi mở một số giải pháp về tổ chức (xác lập) đơn vị hành chính-lãnh thổ có hiệu quả, thiết thực góp phần vào công cuộc cải cách quản lý hành chính nhà nước về phân chia đơn vị hành chính.
  1  2  3  4 of 4