Bản tin THHC
Bản tin Tin học hành chính: Tháng 3/2015 /
Tên bản tin Bản tin Tin học hành chính: Tháng 3/2015 /
Thông tin trách nhiệm Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 40tr : ảnh
Thuật ngữ chủ đề Hành chính
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Tin học
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/thhc/2015/3_2015thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012232
00224
0040D2DDEDE-C2F5-487B-94CF-C72442C6AA0A
005201512151109
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151215110919|zdothihong
245 |aBản tin Tin học hành chính: Tháng 3/2015 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a40tr : |bảnh
650 |aHành chính
650 |aTin học
653 |aHành chính
653 |aTin học
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/thhc/2015/3_2015thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào