Bản tin CCHCNN
Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước :
Tác giả CN Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Tên bản tin Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước : Tháng 5 + 6/2016 /
Thông tin trách nhiệm Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 28tr. : ảnh
Thuật ngữ chủ đề Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Bản tin
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/cchc/cchc_2016/5_6thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012421
00223
0043614FBD4-2C9E-444C-A09A-A4B204D136ED
005201608171021
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160817102133|bdothihong|c20160817101452|ddothihong|y20160817095521|zdothihong
100 |aViện Khoa học tổ chức nhà nước
245 |aThông tin cải cách nền hành chính nhà nước : |bTháng 5 + 6/2016 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a28tr. : |bảnh
650 |aCải cách hành chính
653 |aBản tin
653 |aCải cách hành chính
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/cchc/cchc_2016/5_6thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào