Bản tin CCHCNN
Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước :
Tác giả CN Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Tên bản tin Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước : Tháng 12/2015 /
Thông tin trách nhiệm Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 32tr. : ảnh
Thuật ngữ chủ đề Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Bản tin
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/cchc/cchc_2015/12thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012319
00223
0040CD7674C-7556-4316-A295-4EF3CBFCAC19
005201604201522
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160420152154|zdothihong
100 |aViện Khoa học tổ chức nhà nước
245 |aThông tin cải cách nền hành chính nhà nước : |b Tháng 12/2015 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a32tr. : |bảnh
650 |aCải cách hành chính
653 |aBản tin
653 |aCải cách hành chính
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/cchc/cchc_2015/12thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào