Điểm báo tuần
Điểm báo tuần số 39/2012 :
Nhan đề Điểm báo tuần số 39/2012 : từ 28/9 -5/10/2012 / Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 24tr.
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao39_2012thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011821
00215
00430C2147E-AD43-47A4-A856-554B4A92609C
005201409151516
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20140915151615|zdothihong
245 |aĐiểm báo tuần số 39/2012 : |btừ 28/9 -5/10/2012 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |c2012
300 |a24tr.
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao39_2012thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào