Điểm báo tuần
Điểm báo tuần số 38/2012 :
Nhan đề Điểm báo tuần số 38/2012 : từ 21 - 28/9/2012 / Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 29tr.
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao38_2012thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011820
00215
004D68CC4FE-22F0-4662-80AE-2633347C2D9E
005201409151513
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20140915151325|bdothihong|y20140915151215|zdothihong
245 |aĐiểm báo tuần số 38/2012 : |btừ 21 - 28/9/2012 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |c2012
300 |a29tr.
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao38_2012thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào