Điểm báo tuần
Điểm báo tuần số 34/2012 :
Nhan đề Điểm báo tuần số 34/2012 : từ 24 -31/8/2012 / Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 26tr.
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao34_2012thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011816
00215
004F37A3A11-70F7-4CF5-A042-2C8D3288B434
005201409151447
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20140915144739|zdothihong
245 |aĐiểm báo tuần số 34/2012 : |btừ 24 -31/8/2012 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |c2012
300 |a26tr.
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao34_2012thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào