Điểm báo tuần
Điểm báo tuần số 33/2012 :
Nhan đề Điểm báo tuần số 33/2012 : từ 17 - 24/2012 / Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thông tin xuất bản 2112
Mô tả vật lý 25tr.
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao33_2012thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011815
00215
00437045E8B-1C93-4B5E-AC53-71162C01BA74
005201409151430
008081223s2112 vm| vie
0091 0
039|y20140915143023|zdothihong
245 |aĐiểm báo tuần số 33/2012 : |btừ 17 - 24/2012 / |cViện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |c2112
300 |a25tr.
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/diembao/2012/diembao33_2012thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào