Sách tiếng Việt
352.03 T429T
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội Vụ (1990 - 2010). /
DDC 352.03 T429T
Tác giả TT Bộ Nội Vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Nhan đề Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội Vụ (1990 - 2010). / Bộ Nội Vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Tóm tắt Tập hợp, tóm tắt 132 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 607 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài khoa học cấp bộ
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu tra cứu
Từ khóa tự do Đề tài khoa học
Từ khóa tự do Bộ Nội vụ
Từ khóa tự do Kết quả nghiên cứu
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Tổ chức nhà nước
Từ khóa tự do 1990 - 2010
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV00061, KTV02229
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv25 (18).jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00185
00211
004796E6BB6-7450-42EF-B8F2-2857C296466E
005201401081047
008 2010 vie
0091 0
039|a20140108104658|btrangtv|c14-Mar-2012 09:34:42|dtrangtv
041 |avie
082 |a352.03|bT429T
110|aBộ Nội Vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
245 |aTóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội Vụ (1990 - 2010). / |cBộ Nội Vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a607 tr.
520 |aTập hợp, tóm tắt 132 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ.
650 |aĐề tài khoa học cấp bộ
650 |aTài liệu tra cứu
653 |aĐề tài khoa học
653 |aBộ Nội vụ
653 |aKết quả nghiên cứu
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aTổ chức nhà nước
653|a1990 - 2010
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV00061, KTV02229
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv25 (18).jpg
890|a2|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00061 Kho Thư Viện 352.03 T429T Sách tiếng Việt 1 Hạn trả:09-01-2018
2 KTV02229 Kho Thư Viện 352.03 T429T Sách tiếng Việt 2
  1 of 1