Đề tài NCKH
Tăng cường hệ thống chính trị cơ sở :
Mã Đề tài ĐT239
Tác giả CN Vũ Hoàng Công
Nhan đề Tăng cường hệ thống chính trị cơ sở : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Hệ thống chính trị cơ sở - đặc điểm, xu hướng, những vấn đề bức xúc /
Thông tin trách nhiệm Vũ Hoàng Công
Tóm tắt Ngoài mở đầu, kết luận còn có 2 chương: Chương 1: Hệ thống chính trị Việt Nam Chương 2: Hệ thống chính trị cấp xã đặc điểm, xu hướng và những vấn đề bức xúc
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 106 tr.
Phụ chú Đề tài khoa học cấp nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống chính trị cơ sở
Từ khóa tự do Hệ thống chính trị
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đơn vị hành chính cấp xã
Tác giả(bs) TT Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00772
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001639
00217
004B71358D5-44D4-4627-9301-6CD23B9C065A
005201208270953
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20120827095356|bdothihong|c20120815163302|ddothihong
091|aĐT239
100 |aVũ Hoàng Công
245 |aTăng cường hệ thống chính trị cơ sở : |bBáo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Hệ thống chính trị cơ sở - đặc điểm, xu hướng, những vấn đề bức xúc / |cVũ Hoàng Công
260 |aHà Nội, |c2001
300 |a106 tr.
500|aĐề tài khoa học cấp nhà nước
520 |aNgoài mở đầu, kết luận còn có 2 chương: Chương 1: Hệ thống chính trị Việt Nam Chương 2: Hệ thống chính trị cấp xã đặc điểm, xu hướng và những vấn đề bức xúc
650 |aHệ thống chính trị cơ sở
653 |aHệ thống chính trị
653 |aDân chủ
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐơn vị hành chính cấp xã
710 |aBan Tổ chức Cán bộ Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00772
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
890|a1|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00772 Kho Thư Viện ĐT239 Đề tài khoa học 1 Hạn trả:04-04-2017
  1 of 1