Sách tiếng Việt
320.8.597 H250T
Hệ thống chính trị cơ sở thực trạng và một số giải pháp đổi mới :
DDC 320.8.597 H250T
Nhan đề Hệ thống chính trị cơ sở thực trạng và một số giải pháp đổi mới : Sách tham khảo / Chu Văn Thành, Dương Quang Tung, Nguyễn Quốc Tuấn,...
Tóm tắt Bao gồm các khái niệm và những bộ phận hợp thành hệ thống chính trị cơ sở; Thực trạng hệ thống chính trị cơ sở; Phương hướng, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở.
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2004
Mô tả vật lý 402tr.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống chính trị cơ sở
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Cơ sở
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Thực trạng
Tác giả(bs) CN Dương Quang Tung
Tác giả(bs) CN Hà Quang Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Chu Văn Thành (ch.b.)
Tác giả(bs) CN Phạm Chiến Khu
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV00525, KTV02508
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv1 (2).jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001463
00211
004985679D4-D54B-49B2-8122-FDA2DE587927
005201207111431
008 2004 vie
0091 0
020 |c33.000đ
039|a20120711143112|btrangtv|c20120711100005|dtrangtv|y20120711095444|ztrangtv
082 |a320.8.597|bH250T
245 |aHệ thống chính trị cơ sở thực trạng và một số giải pháp đổi mới : |bSách tham khảo / |cChu Văn Thành, Dương Quang Tung, Nguyễn Quốc Tuấn,...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2004
300 |a402tr.
500|aĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
520 |aBao gồm các khái niệm và những bộ phận hợp thành hệ thống chính trị cơ sở; Thực trạng hệ thống chính trị cơ sở; Phương hướng, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở.
650 |aHệ thống chính trị cơ sở
653 |aĐổi mới
653 |aChính trị
653 |aCơ sở
653 |aHệ thống
653 |aThực trạng
700|aDương Quang Tung
700|aHà Quang Ngọc
700|aNguyễn Quốc Tuấn
700|aChu Văn Thành (ch.b.)
700|aPhạm Chiến Khu
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV00525, KTV02508
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv1 (2).jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00525 Kho Thư Viện 320.8.597 H250T Sách tiếng Việt 1 Hạn trả:04-04-2017
2 KTV02508 Kho Thư Viện 320.8.597 H250T Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào