Đề tài NCKH
Các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay :
Mã Đề tài ĐT505
Tác giả CN Đặng Khắc Ánh
Nhan đề Các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Đặng Khắc Ánh
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Tổ chức tư vấn chính sách và vai trò của tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công; Chương 2: Thực trạng hoạt động của các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường sự hoạt động của các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 122tr.
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công
Từ khóa tự do Chính sách công
Từ khóa tự do Chu trình chính sách công
Từ khóa tự do Tư vấn và phản biện chính sách công
Tác giả(bs) CN Đặng Khắc Ánh
Tác giả(bs) CN Lê Văn Từ
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thanh Thủy
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012953
00217
004EF9F2627-138F-473A-8ADB-2CF8CF09252B
005202103221001
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210322100132|zdothihong
091 |aĐT505
100 |aĐặng Khắc Ánh
245 |aCác tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cĐặng Khắc Ánh
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a122tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Tổ chức tư vấn chính sách và vai trò của tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công; Chương 2: Thực trạng hoạt động của các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường sự hoạt động của các tổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công ở Việt Nam.
650 |aTổ chức tư vấn chính sách trong hoạch định chính sách công
653 |aChính sách công
653 |aChu trình chính sách công
653 |aTư vấn và phản biện chính sách công
700 |aĐặng Khắc Ánh
700 |aLê Văn Từ
700 |aTrần Thị Thanh Thủy
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào