Đề tài NCKH
Những giá trị của nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh :
Mã Đề tài ĐT502
Tác giả CN Trương Quốc Chính
Nhan đề Những giá trị của nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh : Báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trương Quốc Chính
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Nho giáo và tác động của nó đối với người làm việc trong bộ máy công quyền; Chương 2: Đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam hiện nay; Chương 3: Vận dụng nho giáo vào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 137tr
Thuật ngữ chủ đề Giá trị của nho giáo
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Nho giáo
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ Hoàng Ánh
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Chính
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012950
00217
004EED002CB-C788-46B6-9603-EA749BA12BC1
005202103220922
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210322092211|zdothihong
091 |aĐT502
100 |aTrương Quốc Chính
245 |aNhững giá trị của nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrương Quốc Chính
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a137tr
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương. Chương 1: Nho giáo và tác động của nó đối với người làm việc trong bộ máy công quyền; Chương 2: Đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam hiện nay; Chương 3: Vận dụng nho giáo vào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay.
650 |aGiá trị của nho giáo
653 |aCán bộ
653 |aCông chức
653 |aNho giáo
653 |aViệt Nam
700 |aĐỗ Hoàng Ánh
700 |aLê Thị Hằng
700 |aTrương Quốc Chính
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào