Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam :
Mã Đề tài ĐT495
Tác giả CN Trần Văn Quang
Nhan đề Cơ sở khoa học xây dựng mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam : Báo cáo tổng hợp Đề tài Khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Văn Quang
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tài liệu lưu trữ tư nhân và mô hình lưu trữ tư nhân; Chương 2: Thực tiễn tổ chức lưu trữ tư nhân ở Việt Nam và một số nước; Chương 3: Mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam và các giải pháp kiến nghị.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 103tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam
Từ khóa tự do Lưu trữ
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Tư nhân
Từ khóa tự do Tài liệu lưu trữ tư nhân
Tác giả(bs) CN Trần Thị Loan
Tác giả(bs) CN Trần Hoàng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Quang
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV02607
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012943
00217
0043125EB4B-CA1A-42C9-8B5A-40B51D6FEA9A
005202011231507
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201123150754|zdothihong
091 |aĐT495
100 |aTrần Văn Quang
245 |aCơ sở khoa học xây dựng mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam : |bBáo cáo tổng hợp Đề tài Khoa học cấp Bộ / |cTrần Văn Quang
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a103tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tài liệu lưu trữ tư nhân và mô hình lưu trữ tư nhân; Chương 2: Thực tiễn tổ chức lưu trữ tư nhân ở Việt Nam và một số nước; Chương 3: Mô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam và các giải pháp kiến nghị.
650 |aMô hình lưu trữ tư nhân ở Việt Nam
653 |aLưu trữ
653 |aMô hình
653 |aTư nhân
653 |aTài liệu lưu trữ tư nhân
700 |aTrần Thị Loan
700 |aTrần Hoàng
700 |aTrần Văn Quang
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV02607
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02607 Kho Thư Viện ĐT495 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào