Dự án
"Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội" :
Mã Dự án DA36
Nhan đề "Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội" : Báo cáo tổng hợp Dự án
Nhan đề Nguyễn Minh Phương
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về Hội và kiinh nghiệm quản lý Hội của một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội ở Việt Nam. Chương 3: Thực trạng quản lý Nhà nước về Hội ở Việt Nam. Chương 4: Đề xuất, khuyến nghị giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về Hội ở nước ta.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 230tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội
Từ khóa tự do Hội
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Diện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phương
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hạnh
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012931
00218
004D4FFDF83-BA47-4AA6-8EA9-9F7E33056772
005201809130840
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180913084320|zdothihong
091 |aDA36
245 |a"Điều tra thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội" : |bBáo cáo tổng hợp Dự án
245|cNguyễn Minh Phương
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a230tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài mở đầu và kết còn có 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về Hội và kiinh nghiệm quản lý Hội của một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội ở Việt Nam. Chương 3: Thực trạng quản lý Nhà nước về Hội ở Việt Nam. Chương 4: Đề xuất, khuyến nghị giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về Hội ở nước ta.
650 |aQuản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội
653 |aHội
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aViệt Nam
700 |aBùi Xuân Diện
700 |aNguyễn Thị Phương
700 |aTrần Thị Hạnh
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào