Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính :
Mã Đề tài ĐT482
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Vân
Nhan đề Cơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Ngọc Vân
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam; Chương 3: một số giải pháp đổi mới công công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 101tr.
Thuật ngữ chủ đề Đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Viên chức
Tác giả(bs) CN Chu Văn Thành
Tác giả(bs) CN Trần Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Trần Diệu Huyền
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02590-1
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012923
00217
004CD678AF3-16CE-44FD-AEC5-2B5164141204
005201805071049
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507105118|zdothihong
091 |aĐT482
100 |aNguyễn Ngọc Vân
245 |aCơ sở khoa học đổi mới công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Ngọc Vân
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a101tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng công tác bồi dưỡng viên chức ở Việt Nam; Chương 3: một số giải pháp đổi mới công công tác bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
650 |aĐổi mới công tác bồi dưỡng viên chức
653 |aCải cách hành chính
653 |aĐổi mới
653 |aBồi dưỡng
653 |aViên chức
700 |aChu Văn Thành
700 |aTrần Trung Kiên
700 |aTrần Diệu Huyền
710 |aBộ Nội vụ|bVụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02590-1
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02590 Kho Thư Viện ĐT482 Đề tài khoa học 1
2 KTV02591 Kho Thư Viện ĐT482 Đề tài khoa học 2
  1 of 1