Sách ngoại văn
351.42
The Civil Service Since 1945 /
DDC 351.42
Tác giả CN Theakston, Kevin
Nhan đề The Civil Service Since 1945 / Kevin Theakston
Tóm tắt This book provides a succinct overview of the development of the civil service since the Second World War. Adopting a broad, historical approach, it assesses the changes in organization, structure and management of the Whitehall machine, alongside the continuities in the policy and practice of public administration. Kevin Theakston draws on the full range of recent scholarship, documents in the Public Record Office, and the many postwar offical investigations and reports to provide a balanced analysis of the key themes and issues. The book will be welcomed by all interested in the development of public policy and administrations, and post-war British politics in general.
Thông tin xuất bản Wiley, 1995
Mô tả vật lý 202 pages
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế kỷ 20
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Dịch vụ dân sự
Từ khóa tự do Hành pháp
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV02231
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012179
00212
0041E5DFFEC-AA99-48DD-A158-E05573C60976
005201509091500
008#######1995####vm|#################vie######
0091 0
020 |a978-0631188254
039|a20150909150007|btrangtv|y20150909144442|ztrangtv
041 |aeng
082 |a351.42
100 |aTheakston, Kevin
245 |aThe Civil Service Since 1945 / |cKevin Theakston
260 |bWiley, |c1995
300 |a202 pages
520 |aThis book provides a succinct overview of the development of the civil service since the Second World War. Adopting a broad, historical approach, it assesses the changes in organization, structure and management of the Whitehall machine, alongside the continuities in the policy and practice of public administration. Kevin Theakston draws on the full range of recent scholarship, documents in the Public Record Office, and the many postwar offical investigations and reports to provide a balanced analysis of the key themes and issues. The book will be welcomed by all interested in the development of public policy and administrations, and post-war British politics in general.
653 |aLịch sử
653 |aThế kỷ 20
653 |aChính phủ
653 |aAnh
653 |aDịch vụ dân sự
653|aHành pháp
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV02231
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/sach ngoai van/the civil servicethumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02231 Kho Thư Viện 351.42 Sách ngoại văn 1 Hạn trả:15-01-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào