Đề tài NCKH
Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực lý luận và thực tiễn :
Mã Đề tài ĐT93
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Hải
Nhan đề Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực lý luận và thực tiễn : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hải
Tóm tắt Ngoài phần mở đầu, kết luận còn có 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực tại một số quốc gia; Chương II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam; Chương III: Sự cần thiết và một số giải pháp áp dụng quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam dựa trên năng lực.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 126 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nguồn nhân lực khu vực công
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Năng lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) CN Lê Cẩm Hà
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV00257, KTV00264
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203
00217
00480CB9889-92BB-45A7-AF59-6C57EA13D890
005201904231207
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190423121214|bdothihong|c19-Jun-2012 09:55:58|dadmin|y11-Jun-2012 03:09:41|zdothihong
091|aĐT93
100 |aNguyễn Thị Hồng Hải
245 |aQuản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực lý luận và thực tiễn : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Hồng Hải
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a126 tr.
520 |aNgoài phần mở đầu, kết luận còn có 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực và thực tiễn quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực tại một số quốc gia; Chương II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam; Chương III: Sự cần thiết và một số giải pháp áp dụng quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam dựa trên năng lực.
650 |aQuản lý nguồn nhân lực khu vực công
653 |aNguồn nhân lực
653 |aNăng lực
700 |aNguyễn Thị Thanh Thủy
700 |aPhạm Đức Toàn
700 |aLê Cẩm Hà
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV00257, KTV00264
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00257 Kho Thư Viện ĐT93 Đề tài khoa học 1
2 KTV00264 Kho Thư Viện ĐT93 Đề tài khoa học 2
  1 of 1