Đề tài NCKH
Nghiên cứu hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lanh đạo Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. :
Mã Đề tài ĐT86
Tác giả CN Văn Tất Thu
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lanh đạo Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Văn Tất Thu
Tóm tắt Gồm phần mở đầu, kết luận và 3 chương: Chương I: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp trong hoạt động của văn phòng Bộ. Chương II: cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp trong hoạt động của Văn phòng Bộ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 98 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công tác tham mưu, tống hợp của Văn phòng Bộ
Từ khóa tự do Bộ Nội vụ
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Văn Phòng Bộ
Từ khóa tự do Tham mưu
Từ khóa tự do Tổng hợp
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) CN Cấn Quang Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tuấn
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Tuyến
Tác giả(bs) TT Bộ Nội Vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00250
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196
00217
004224DE867-B6B4-427E-8D33-9677827F8B93
005201411241521
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20141124152157|bdothihong|c19-Jun-2012 09:54:36|dadmin|y08-Jun-2012 09:38:14|zdothihong
091|aĐT86
100 |aVăn Tất Thu
245 |aNghiên cứu hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lanh đạo Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cVăn Tất Thu
260 |aHà Nội, |c2009
300 |a98 tr.
520 |aGồm phần mở đầu, kết luận và 3 chương: Chương I: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp trong hoạt động của văn phòng Bộ. Chương II: cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp trong hoạt động của Văn phòng Bộ.
650 |aCông tác tham mưu, tống hợp của Văn phòng Bộ
653 |aBộ Nội vụ
653 |aCải cách hành chính
653 |aVăn Phòng Bộ
653 |aTham mưu
653 |aTổng hợp
700 |aPhạm Đức Toàn
700 |aCấn Quang Tuấn
700 |aNguyễn Đức Tuấn
700|aPhạm Quang Tuyến
710 |aBộ Nội Vụ|bViện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00250
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00250 Kho Thư Viện ĐT86 Đề tài khoa học 1
  1 of 1