Dự án
Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp kiện toàn bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở
Mã Dự án DA23
Nhan đề Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp kiện toàn bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2002
Mô tả vật lý 112tr.
Từ khóa tự do Hệ thống chính trị cơ sở
Từ khóa tự do Bộ máy chính quyền
Từ khóa tự do Báo cáo tổng hợp
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOSKho Thư Viện(1): KTV01651
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011307
00218
0045E0C05F3-0BB9-4694-9BE0-4C3C0C640C42
005201311131100
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20131113110029|ztrangtv
091 |aDA23
245 |aBáo cáo tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp kiện toàn bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở
260 |aHà Nội, |c2002
300 |a112tr.
653 |aHệ thống chính trị cơ sở
653 |aBộ máy chính quyền
653 |aBáo cáo tổng hợp
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV01651
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|a1|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV01651 Kho Thư Viện DA23 Dự án 1 Hạn trả:30-03-2017
  1 of 1