Đề tài NCKH
Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước :
Mã Đề tài ĐT298
Tác giả CN Trần Đức Lượng
Nhan đề Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước : Đề tài khoa học ĐLCNN: Báo cáo tổng thuật /
Thông tin trách nhiệm Trần Đức Lượng
Tóm tắt Gồm 4 phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát Phần 2: Thực trạng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta phần 3: Thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số nước trên thế giới Phần 4: Phương hướng hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 255 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Thanh tra
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Kiểm sát
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kim
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Chiến
Tác giả(bs) TT Thanh tra Nhà nước
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00981
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001742
00217
0044423C693-D47A-4731-8269-EC6577A44047
005201502271007
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20150227100721|bdothihong|c20120914155057|ddothihong|y20120914154106|zdothihong
091 |aĐT298
100 |aTrần Đức Lượng
245 |aHoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước : |bĐề tài khoa học ĐLCNN: Báo cáo tổng thuật / |cTrần Đức Lượng
260 |aHà Nội, |c2001
300 |a255 tr.
520 |aGồm 4 phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận về thanh tra, kiểm tra, giám sát Phần 2: Thực trạng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở nước ta phần 3: Thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số nước trên thế giới Phần 4: Phương hướng hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát
650 |aCơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát
653 |aNhà nước
653 |aThanh tra
653 |aGiám sát
653 |aKiểm tra
653 |aKiểm sát
700 |aNguyễn Văn Kim
700 |aVũ Văn Chiến
710 |aThanh tra Nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00981
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapnn.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00981 Kho Thư Viện ĐT298 Đề tài khoa học 1
  1 of 1