Sách tiếng Việt
172 M458S
Một số Luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng :
DDC 172 M458S
Nhan đề Một số Luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng : Sách tham khảo
Tóm tắt Gồm một số luật được thực thi trong công cuộc cải cách hành chính của Nhật Bản
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 151tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Đạo đức công vụ
Từ khóa tự do Nhật Bản
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00847
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv4 (50).jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001700
00211
004B159EF89-606B-49FB-A172-536BE28469F9
005201305140942
008 2010 vie
0091 0
020 |c24000đ
039|a20130514094203|btrangtv|c20120830110544|dtrangtv
041 |avie
082 |a172|bM458S
245 |aMột số Luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng : |bSách tham khảo
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a151tr. ; |c21cm
520 |aGồm một số luật được thực thi trong công cuộc cải cách hành chính của Nhật Bản
653 |aCông chức
653 |aCải cách hành chính
653 |aLuật
653 |aĐạo đức công vụ
653 |aNhật Bản
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00847
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/stv4 (50).jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00847 Kho Thư Viện 172 M458S Sách tiếng Việt 1
  1 of 1