Đề tài NCKH
Xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta :
Mã Đề tài ĐT245
Tác giả CN Trần Ngọc Đường
Nhan đề Xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KX04.04 /
Thông tin trách nhiệm Trần Ngọc Đường
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 phần: Phần 1: Nhận thức lý luận về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Phần 2: Đánh giá mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ ở nước ta hiện nay Phần 3: phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 318 tr.
Phụ chú Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Quốc hội
Tác giả(bs) CN Dương Quang Tung
Tác giả(bs) CN Dương Đình Tùng
Tác giả(bs) CN Lê Hà Vũ
Tác giả(bs) TT Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (1): KTV00781
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001647
00217
004DED7D786-0E92-4363-A1B3-9C0F2FC765DC
005201208211045
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20120821104548|bdothihong
091 |aĐT245
100 |aTrần Ngọc Đường
245 |aXây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài KX04.04 / |cTrần Ngọc Đường
260 |aHà Nội, |c2005
300 |a318 tr.
500|aChương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 phần: Phần 1: Nhận thức lý luận về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Phần 2: Đánh giá mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ ở nước ta hiện nay Phần 3: phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
650 |aHoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong nhà nước pháp quyền
653 |aNhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aChính phủ
653 |aQuốc hội
700 |aDương Quang Tung
700 |aDương Đình Tùng
700 |aLê Hà Vũ
710 |aBộ Khoa học và Công nghệ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(1): KTV00781
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00781 Kho Thư Viện ĐT245 Đề tài khoa học 1
  1 of 1