Đề tài NCKH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT530
Tác giả CN Trần Thị Hảo
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay. : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Hảo
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua; Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn tới.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 104tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Thi đua, khen thưởng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hảo
Tác giả(bs) CN Phạm Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Đỗ Phương Quý
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02619-20
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012978
00217
00429E71FA9-7ACB-4B61-9EFE-AFF8CFA399FD
005202109231000
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210923100046|zdothihong
091 |aĐT530
100 |aTrần Thị Hảo
245 |aỨng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay. : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Thị Hảo
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a104tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua; Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta trong giai đoạn tới.
650 |aQuản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ
653 |aThi đua, khen thưởng
700 |aTrần Thị Hảo
700 |aPhạm Thu Thủy
700 |aĐỗ Phương Quý
710 |aBộ Nội vụ|bBan Thi đua Khen thưởng Trung ương
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02619-20
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02619 Kho Thư Viện ĐT530 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02620 Kho Thư Viện ĐT530 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào