Đề tài NCKH
Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới :
Mã Đề tài ĐT529
Tác giả CN Lê Thị Liên
Nhan đề Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Lê Thị Liên
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới; Chương 3: Giải pháp và kiến nghị đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 127tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Hoạt động tín ngưỡng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Diệu Thúy
Tác giả(bs) CN Lê Thị Liên
Tác giả(bs) CN Trần Thị Minh Thu
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02615-6
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012977
00217
004FD2B06C1-EEC4-4530-BF10-7484201F8ED1
005202109230946
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210923094610|zdothihong
091 |aĐT529
100 |aLê Thị Liên
245 |aQuản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cLê Thị Liên
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a127tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới; Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới; Chương 3: Giải pháp và kiến nghị đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới.
650 |aQuản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aTín ngưỡng
653 |aHoạt động tín ngưỡng
700 |aNguyễn Thị Diệu Thúy
700 |aLê Thị Liên
700 |aTrần Thị Minh Thu
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02615-6
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02615 Kho Thư Viện ĐT529 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02616 Kho Thư Viện ĐT529 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào