Đề tài NCKH
Chức năng hoạch định chính sách của các Bộ :
Mã Đề tài ĐT527
Tác giả CN Nguyễn Văn Tạo
Nhan đề Chức năng hoạch định chính sách của các Bộ : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Văn Tạo
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chức năng hoạch định chính sách của các Bộ; Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chính sách của các Bộ; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chức năng hoạch định chính sách của các Bộ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 131tr.
Thuật ngữ chủ đề Hoạch định chính sách của các Bộ
Từ khóa tự do Chính sách công
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Bộ
Từ khóa tự do Cơ quan ngang Bộ
Từ khóa tự do Hoạch định chính sách
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tạo
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Phú
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02613-4
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012975
00217
00436BC2050-180C-4217-8777-62B8E21B1BC4
005202109230924
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210923092456|zdothihong
091 |aĐT527
100 |aNguyễn Văn Tạo
245 |aChức năng hoạch định chính sách của các Bộ : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Tạo
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a131tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chức năng hoạch định chính sách của các Bộ; Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chính sách của các Bộ; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chức năng hoạch định chính sách của các Bộ.
650 |aHoạch định chính sách của các Bộ
653 |aChính sách công
653 |aChính sách
653 |aBộ
653 |aCơ quan ngang Bộ
653 |aHoạch định chính sách
700 |aNguyễn Văn Tạo
700 |aLê Thị Hiền
700 |aNguyễn Văn Phú
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02613-4
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02613 Kho Thư Viện ĐT527 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02614 Kho Thư Viện ĐT527 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào