Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương :
Mã Đề tài ĐT523
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Lê Anh Tuấn
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Chương 2: Kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 145tr.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Thành phố trực thuộc Trung ương
Từ khóa tự do Chính quyền đô thị
Từ khóa tự do Tổ chức chính quyền
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Ngô Phương Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khuyên
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02611-2
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012971
00217
004452AAE86-B8C5-441F-BD37-EA7139D60E70
005202109221411
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210922141118|zdothihong
091 |aĐT523
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aCơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương : |b Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Bộ / |cLê Anh Tuấn
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a145tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Chương 2: Kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam hiện nay.
650 |aXây dựng mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
653 |aĐô thị
653 |aThành phố trực thuộc Trung ương
653 |aChính quyền đô thị
653 |aTổ chức chính quyền
700 |aLê Anh Tuấn
700 |aNgô Phương Mai
700 |aNguyễn Thị Khuyên
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02611-2
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02611 Kho Thư Viện ĐT523 Sách tiếng Việt 1
2 KTV02612 Kho Thư Viện ĐT523 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào