Dự án
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay :
Mã Dự án DA34
Nhan đề Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay : Báo cáo tổng hợp kết quả Dự án
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 2: Thực trạng tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp về tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 180tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Sự nghiệp công lập
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012929
00218
004A77BDAC9-94F3-4041-B0E9-C866C97D42DE
005201809121545
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180912154808|zdothihong
091 |aDA34
245 |aĐiều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp kết quả Dự án
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a180tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 2: Thực trạng tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp về tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
650 |aQuản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
653 |aDịch vụ công
653 |aQuản lý
653 |aSự nghiệp công lập
653 |aViệt Nam
700 |aĐỗ Thị Thu Hằng
700 |aLê Anh Tuấn
700 |aTrần Văn Ngợi
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào