Dự án
Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương :
Mã Dự án DA33
Nhan đề Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương : Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Dự án
Nhan đề Trần Văn Ngợi
Tóm tắt Ngoài giới thiệu và kết luận còn có 3 phần: Phần I: Tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước. Phần II: Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Phần III: Đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 207tr. : Biểu đồ
Thuật ngữ chủ đề Phân cấp quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Địa phương
Từ khóa tự do Phân cấp
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Trung ương
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ngợi
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012928
00218
00472E5B814-9F9E-43F7-970A-63A7B9CA95E8
005201809111925
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180911192855|zdothihong
091 |aDA33
245 |aĐiều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương : |bBáo cáo tổng hợp kết quả điều tra Dự án
245|cTrần Văn Ngợi
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a207tr. : |bBiểu đồ
520 |aNgoài giới thiệu và kết luận còn có 3 phần: Phần I: Tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước. Phần II: Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Phần III: Đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương.
650 |aPhân cấp quản lý nhà nước
653 |aĐịa phương
653 |aPhân cấp
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aQuản lý
653 |aTrung ương
700 |aĐỗ Thị Thu Hằng
700 |aLê Anh Tuấn
700 |aTrần Văn Ngợi
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/biaduan.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào