Đề tài NCKH
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ :
Mã Đề tài ĐT483
Tác giả CN Tạ Ngọc Hải
Nhan đề Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Tạ Ngọc Hải
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức; Chương 2: thực trạng chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ; Chương 3: định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 116tr.
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Bộ Nội vụ
Từ khóa tự do Đội ngũ công chức
Từ khóa tự do Nâng cao chất lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Vinh
Tác giả(bs) CN Ngô Hồng Khoa
Tác giả(bs) CN Trịnh Ngọc Linh
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02592-3
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012924
00217
0045F535351-3589-4D16-94D4-CE8B0667D5D8
005201805071058
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507110036|zdothihong
091 |aĐT483
100 |aTạ Ngọc Hải
245 |aNâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cTạ Ngọc Hải
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a116tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức; Chương 2: thực trạng chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ; Chương 3: định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bộ Nội vụ.
650 |aNâng cao chất lượng đội ngũ công chức
653 |aCông chức
653 |aBộ Nội vụ
653 |aĐội ngũ công chức
653 |aNâng cao chất lượng
700 |aNguyễn Quang Vinh
700 |aNgô Hồng Khoa
700 |aTrịnh Ngọc Linh
710 |aBộ Nội vụ|bViện Khoa học tổ chức nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02592-3
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02592 Kho Thư Viện ĐT483 Đề tài khoa học 1
2 KTV02593 Kho Thư Viện ĐT483 Đề tài khoa học 2
  1 of 1