Đề tài NCKH
Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính :
Mã Đề tài ĐT481
Tác giả CN Ngô Thành Can
Nhan đề Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Ngô Thành Can
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở khoa học về việc xây dựng khung đánh giá hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 2: thực trạng hoạt động và xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 3: đề xuất khung đánh giá và quy trình áp dụng khung đánh giá hoạt động cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 150tr.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Cấp tỉnh
Từ khóa tự do Cơ quan chuyên môn
Từ khóa tự do UBND
Từ khóa tự do Xây dựng khung đánh giá
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hòa
Tác giả(bs) CN Trần Minh Nhật
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02588-9
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012922
00217
0047F583CF5-6173-4920-8D6A-7AF2C6F76398
005201805071035
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507103744|zdothihong
091 |aĐT481
100 |aNgô Thành Can
245 |aXây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNgô Thành Can
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a150tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở khoa học về việc xây dựng khung đánh giá hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 2: thực trạng hoạt động và xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 3: đề xuất khung đánh giá và quy trình áp dụng khung đánh giá hoạt động cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh.
650 |aXây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn
653 |aCải cách hành chính
653 |aCấp tỉnh
653 |aCơ quan chuyên môn
653 |aUBND
653 |aXây dựng khung đánh giá
700 |aNguyễn Thị Thanh
700 |aBùi Thị Hòa
700 |aTrần Minh Nhật
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02588-9
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02588 Kho Thư Viện ĐT481 Đề tài khoa học 1
2 KTV02589 Kho Thư Viện ĐT481 Đề tài khoa học 2
  1 of 1