Đề tài NCKH
Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu công giáo ở Việt Nam Hiện Nay. :
Mã Đề tài ĐT480
Tác giả CN Lê Thị Liên
Nhan đề Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu công giáo ở Việt Nam Hiện Nay. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Lê Thị Liên
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: khái quát về Dòng tu Công giáo ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng việc mở rộng tổ chức và hoạt động của Dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Công tác quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của Dòng tu Công giáo, vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 120tr.
Thuật ngữ chủ đề Dòng tu Công giáo
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hiện nay
Từ khóa tự do Dòng tu Công giáo
Từ khóa tự do Mở rộng tổ chức và hoạt động
Tác giả(bs) CN Phạm Công Thoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Giang
Tác giả(bs) CN Trịnh Xuân Diệu
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02586-7
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012921
00217
0049158DFE7-D6BF-463F-A16E-EAC92B54BDE5
005201805071021
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507102407|zdothihong
091 |aĐT480
100 |aLê Thị Liên
245 |aQuản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu công giáo ở Việt Nam Hiện Nay. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cLê Thị Liên
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a120tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: khái quát về Dòng tu Công giáo ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng việc mở rộng tổ chức và hoạt động của Dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Công tác quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của Dòng tu Công giáo, vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị.
650 |aDòng tu Công giáo
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aHiện nay
653 |aDòng tu Công giáo
653 |aMở rộng tổ chức và hoạt động
700 |aPhạm Công Thoan
700 |aNguyễn Hoàng Giang
700 |aTrịnh Xuân Diệu
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02586-7
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02586 Kho Thư Viện ĐT480 Đề tài khoa học 1
2 KTV02587 Kho Thư Viện ĐT480 Đề tài khoa học 2
  1 of 1