Đề tài NCKH
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam :
Mã Đề tài ĐT474
Tác giả CN Nguễn Phúc Nguyên
Nhan đề Quản lý nhà nước đối với hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguễn Phúc Nguyên
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề chung; Chương 2: công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam; Chương 3: dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 91tr.
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Nam tông Khmer
Từ khóa tự do Quản lý nhà nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Lê Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Bùi Hữu Dược
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02574-5
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012915
00217
0041349DF93-DD3C-4961-AE55-6FCC0BBEA79A
005201804110939
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180411094126|zdothihong
091 |aĐT474
100 |aNguễn Phúc Nguyên
245 |aQuản lý nhà nước đối với hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguễn Phúc Nguyên
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a91tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề chung; Chương 2: công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam; Chương 3: dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp.
650 |aHoạt động của phật giáo Nam tông Khmer
653 |aViệt Nam
653 |aPhật giáo
653 |aNam tông Khmer
653 |aQuản lý nhà nhà nước
700 |aNguyễn Thị Lan Anh
700 |aLê Trung Kiên
700 |aBùi Hữu Dược
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02574-5
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02574 Kho Thư Viện ĐT474 Đề tài khoa học 1
2 KTV02575 Kho Thư Viện ĐT474 Đề tài khoa học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào