Báo cáo khoa học
Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước :
Tác giả CN Wescott.Clay G.
Nhan đề Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước : Cải cách hành chính và Chống tham nhũng Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách /
Thông tin trách nhiệm Ts. Clay G. Wescott (Trưởng nhóm), Nguyễn Hữu Hiếu, Vũ Quỳnh Hương
Thông tin xuất bản 2009
Mô tả vật lý 40tr. : bảng, biểu đồ
Phụ chú ĐTBC: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Tài chính công
Thuật ngữ chủ đề Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/quanlytaichinhcong_split_1.png
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011313
00222
00448494EE8-99FD-429E-8C6D-B92AB725D87A
005201312181653
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20131219100459|bdungpv|y20131218165322|zdothihong
100 |aWescott.Clay G.
245 |aQuản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước : |bCải cách hành chính và Chống tham nhũng Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách / |cTs. Clay G. Wescott (Trưởng nhóm), Nguyễn Hữu Hiếu, Vũ Quỳnh Hương
260 |c2009
300 |a40tr. : |bbảng, biểu đồ
500|aĐTBC: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
650 |aQuản lý nhà nước
650 |aTài chính công
650|aCải cách hành chính
653 |aNhà nước
653 |aQuản lý
653 |aTài chính
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/quanlytaichinhcong_split_1.png
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào