Sách tiếng Việt
345.597 TH104N
Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức :
DDC 345.597 TH104N
Nhan đề Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức : Sách tham khảo
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 128tr. : minh họa
Phụ chú Kết quả khảo sát xã hội học
Thuật ngữ chủ đề Tham nhũng
Từ khóa tự do Phòng chống tham nhũng
Từ khóa tự do Tham nhũng
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/stv25 (10).png
000 00000ngm#a2200000ui#4500
0011300
00211
0044C919F2E-F351-43ED-B933-15BA33FF7EAB
005201311151620
008 2013 vie
0091 0
039|a20131115162047|btrangtv|c20131115161608|dtrangtv|y20131105173635|ztrangtv
041 |avie
082 |a345.597|bTH104N
245 |aTham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức : |bSách tham khảo
250 |aXuất bản lần thứ 2
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a128tr. : |bminh họa
500|aKết quả khảo sát xã hội học
650 |aTham nhũng
653 |aPhòng chống tham nhũng
653 |aTham nhũng
653 |aViệt Nam
852 |aTTTT Thư Viện - Viện KHTCNN
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/new folder/stv25 (10).png
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào