Đề tài NCKH
Nghiên cứu xây dựng chế độ và tổ chức bộ máy thanh tra công chức nhà nước hiện nay /
Mã Đề tài ĐT27
Tác giả CN Trần Hữu Thắng
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng chế độ và tổ chức bộ máy thanh tra công chức nhà nước hiện nay /
Thông tin trách nhiệm Trần Hữu Thắng
Tóm tắt Gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thanh tra công chức nhà nước hiện nay. Chương 2: Chế độ thanh tra công vụ và bộ máy thanh tra công chức nhà nước hiện nay. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp thực hiện.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 1998
Mô tả vật lý 76 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công chức nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng chế độ và tổ chức bộ máy
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Thanh tra công chức
Từ khóa tự do Thanh tra công vụ
Từ khóa tự do Thanh tra nhà nước
Từ khóa tự do Thanh tra
Từ khóa tự do Tổ chức bộ máy
Từ khóa tự do Khiếu nại
Từ khóa tự do Tố cáo
Tác giả(bs) CN Chu Văn Thành
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Khanh
Tác giả(bs) CN Trần Thế Nhuận
Tác giả(bs) CN Lê Trọng Vinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sỹ Cương
Tác giả(bs) TT
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (3): KTV00156, KTV00170, KTV00348
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
001127
00217
00463D0A6CC-280C-4B2C-BB8E-B3D0DF6F7FFE
005201208171556
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20120817155650|bdothihong|c19-Jun-2012 09:41:58|dadmin|y19-Jun-2012 04:14:40|zthanhtuyen
091|aĐT27
100 |aTrần Hữu Thắng
245 |aNghiên cứu xây dựng chế độ và tổ chức bộ máy thanh tra công chức nhà nước hiện nay / |cTrần Hữu Thắng
260 |aHà Nội, |c1998
300 |a76 tr.
520 |aGồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thanh tra công chức nhà nước hiện nay. Chương 2: Chế độ thanh tra công vụ và bộ máy thanh tra công chức nhà nước hiện nay. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp thực hiện.
650 |a Công chức nhà nước
650 |aXây dựng chế độ và tổ chức bộ máy
653 |aCông chức
653 |aThanh tra công chức
653 |aThanh tra công vụ
653 |aThanh tra nhà nước
653 |aThanh tra
653|aTổ chức bộ máy
653|aKhiếu nại
653|aTố cáo
700 |aChu Văn Thành
700 |aPhạm Văn Khanh
700 |aTrần Thế Nhuận
700|aLê Trọng Vinh
700|aNguyễn Sỹ Cương
710 |bBan Tổ chức cán bộ Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(3): KTV00156, KTV00170, KTV00348
8561|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV00156 Kho Thư Viện ĐT27 Đề tài khoa học 1
2 KTV00170 Kho Thư Viện ĐT27 Đề tài khoa học 2
3 KTV00348 Kho Thư Viện ĐT27 Đề tài khoa học 3
  1 of 1