Đề tài NCKH
Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ :
Mã Đề tài ĐT 333
Tác giả CN Vũ Thanh Xuân
Nhan đề Cơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Vũ Thanh Xuân
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm. Chương 2: Thực trạng việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 99 tr.
Thuật ngữ chủ đề Vị trí việc làm
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Vị trí việc làm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Đàm Bích Hiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hương
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV01457-8
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011163
00217
00460B0B951-EC86-4CE7-931F-CA199DFC4BB2
005201307011109
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20130701110926|zdothihong
091 |aĐT 333
100 |aVũ Thanh Xuân
245 |aCơ sở khoa học của việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cVũ Thanh Xuân
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a99 tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm. Chương 2: Thực trạng việc đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức ngành Nội vụ.
650 |aVị trí việc làm
653 |aĐào tạo
653 |aCông chức
653 |aBồi dưỡng
653 |aVị trí việc làm
700 |aNguyễn Quốc Tuấn
700 |aĐàm Bích Hiên
700 |aNguyễn Thị Thanh Hương
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV01457-8
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbo.jpg
890|a2|b3|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV01457 Kho Thư Viện ĐT 333 Đề tài khoa học 1
2 KTV01458 Kho Thư Viện ĐT 333 Đề tài khoa học 2
  1 of 1