Danh mục tài liệu tham khảo tháng 10 năm 2015
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Sổ tay nghiệp vụ hành chính văn phòng - kỹ thuật soạn thảo văn bản - mẫu soạn thảo văn bản quản lý và điều hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương các cấp mới nhất / Vũ Hoa Tươi (sưu tầm và hệ thống hóa). - H. : Lao động, 2013. - 431tr. ; 28cm. Ký hiệu: 351S450T.

Tóm tắt: Trình bày về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Mẫu văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu văn bản dùng trong trường học, dùng cho Ủy ban nhân dân địa phương. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai, nhà ở - môi trường. Mẫu văn bản dùng trong tổ chức đoàn thể ở các đơn vị hành chính sự nghiệp....

2. Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức duy định chi tiết thi hành Luật Lưu trữ 2013 / Thùy Linh, Việt Trinh (s.t. và hệ thống hóa). - H. : Lao động, 2013. - 427tr. ; 28cm. Ký hiệu: 651.5 H561D.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác văn thư - lưu trữ; hướng dẫn giải quyết và quản lý văn bản; cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư- lưu trữ; Luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ; quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật; Quy định về quản lý hồ sơ ở cấp xã, phường, thị trấn; kỹ thuật soạn thảo văn bản.

3. Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông / Thùy Linh, Việt Trinh (b.s., hệ thống hóa). - H. : Lao động, 2013. - 427tr. ; 28cm. Ký hiệu: 070.1/ C101L.

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng giao tiếp trong công việc cũng như đời sống như: giao tiếp nơi công sở, kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên – cấp dưới, khách hàng….những điều cần tránh nơi công sở qua những bài học cụ thể…

4. Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile Durkheim ; Đinh Hồng Phúc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2014. - 319tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới. Ký hiệu: 301.01/ C101Q.

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm của Émile Durkheim về các quy tắc của phương pháp xã hội học. Trình bày định nghĩa về sự kiện xã hội; các quy tắc về sự quan sát các sự kiện xã hội; sự phân biệt hiện tượng bình thường và hiện tượng bệnh lí; sự cấu tạo các loại hình xã hội; sự trình bày các luận cứ chứng minh.

5. Kinh tế - xã hội Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Dương (ch.b.), Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Kim Liên.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 718tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. Ký hiệu: 330.959731/ K312T.

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, phát triển đô thị, tổ chức và năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội Hà Nội.

6. Khoa học về biển và kinh tế miền biển / Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 47tr. ; 20cm. Ký hiệu: 333.916409597/ KH401H.

Tóm tắt: Bài phát biểu của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị về biển lần thứ nhất: vai trò của biển đối với sự phát triển của đất nước, mục tiêu nghiên cứu của các ngành khoa học-kỹ thuật về biển ở Việt Nam. Phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế miền biển .

7. Thế giới - Bước ngoặt lịch sử : Sách tham khảo / Lê Thế Mẫu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 482tr. ; 21cm. Ký hiệu: 320.90512/ TH250G.

Tóm tắt: Khái quát về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội thế giới trong thế kỉ XXI: biến động thế giới nhìn từ luận thuyết về chu kỳ tích luỹ của chủ nghĩa tư bản; cục diện chính trị thế giới; nguy cơ sụp đổ hệ thống tiền tệ toàn cầu dựa trên đôla; cuộc chiến giành giật dầu mỏ và khí đốt; chiến tranh bí mật của Mỹ trên khắp thế giới; chính sách đối ngoại của các nước lớn năm 2013...

8. Thực thi công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 360tr. ; 24cm. Ký hiệu: 345.597 TH552T.

Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thực thi Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và thực tiễn thực thi Công ước tại Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm thực thi hiệu quả Công ước tại Việt Nam trong thời gian tới.

9. Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn nổi tiếng / Nguyễn Trường Uy h.đ., viết lời bình ; Alpha books tuyển chọn. - H. : Thế giới, 2013. - 447tr. : ảnh ; 24cm. Ký hiệu: 352.23/ T455T.

Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn nhậm chức, diễn văn từ nhiệm và bài phát biểu xuất sắc của các đời tổng thống Mỹ.

10. Đắc nhân tâm nghệ thuật thu phục lòng người bí quyết đưa bạn đến thành công : Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo / Thùy Linh, Việt Trinh (sưu tầm, tuyển chọn). - H. : Lao động, 2012. - 463tr. : bảng ; 28cm. Ký hiệu: 658.4Đ113N.

Tóm tắt: Giới thiệu 30 nguyên tắc vàng trong đắc nhân tâm. Lãnh đạo và các phẩm chất, kỹ năng cần có; nguyên tắc để trở thành lãnh đạo thành công. Nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu cho công ty. Động viên nhân viên: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Các giải pháp cụ thể nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Văn bản pháp luật lãnh đạo doanh nghiệp cần biết.


Danh mục tài liệu tham khảo tháng 6 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 5 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 04 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 03 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 02 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Cấp tài khoản Guest cho bạn đọc ngoài viện
Để tạo điều kiện cho bạn đọc ngoài Viện có thể khai thác nguồn tư liệu số của Thư viện khoa học - Viện khoa học tổ chức nhà nước, chúng tôi cung cấp cho độc giả một tài khoản Guest.
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.