Danh mục tài liệu tham khảo tháng 02 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Hỏi - Đáp một số nội dung công tác cải cách hành chính / Hà Văn Thuật. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 311tr. ; 21cm. Ký hiệu: 351.597/ H428Đ.

Tóm tắt: Bao gồm 17 câu hỏi và đáp về một số nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính như cải cách thể chế nền hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính, xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và phẩm chất đạo đức...

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương . - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 155tr. ; 19cm. Ký hiệu: 342.597/ L504T.

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 143 điều với những quy định chung và qui định cụ thể liên quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoạt động của chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cùng điều khoản thi hành.

3. Luật Tổ chức Chính phủ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 51tr. ; 19cm. Ký hiệu: 342.597/ L504T.

Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng như chế độ làm việc của Chính phủ và các điều khoản thi hành.

4. Tìm hiểu luật công chứng năm 2014 / Trương Hồng Quang, Nguyễn Trà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 151tr. ; 19cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông). Ký hiệu: 346.5970023/ T310H

Tóm tắt: Gồm 94 câu hỏi và trả lời về luật công chứng liên quan đến các quy định mở rộng quyền của công chứng viên; chức năng, nguyên tắc hành nghề công chứng viên; phân biệt công chứng và chứng thực; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng; nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng....

5. Ký ức Trường Sa, Hoàng Sa / Etcetera Nguyễn ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 134tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. Ký hiệu: 320.1209597/ K600U.

Tóm tắt: Gồm những cảm tưởng, cảm nghĩ của tác giả về cuộc sống của đất nước nơi đầu sóng, về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của những người lính cảnh sát biển bám trụ nơi hải đảo xa xôi, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

6. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên (ch.b.), Vũ Thị Minh Chi.... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 279tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 301.09597/ Đ312H.

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị; điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; giới thiệu sơ lược nội dung, đối tượng điều tra và kỹ thuật xử lý kết quả điều tra.

7. Ngoại giao và công tác ngoại giao: Sách chuyên khảo / Vũ Dương Huân. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 599tr. : sơ đồ ; 21cm. Ký hiệu: 327.2/ NG404G.

Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống các nội dung về ngoại giao và công tác ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá ngoại giao đàm phán, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao....

8. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hùng Hậu, Trần Phúc Thăng.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 475tr. : bảng ; 21cm. Ký hiệu: 335.43/ NH556V.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; những vấn đề kinh tế chính trị của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân... Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về đại đoàn kết...

9. Quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản : Sách chuyên khảo / Phạm Quý Long. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 258tr. : minh hoạ ; 21cm. Ký hiệu: 336.34068/ QU105L.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến nợ công, rủi ro và quản lý rủi ro nợ công; đặc điểm nợ công và quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản; những kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

10. Văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm, Lê Thanh Bình (ch.b.), Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Thị Trang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 188tr. ; 21cm. Ký hiệu: 327.597/ V115H.

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về văn hoá đối ngoại. Hoạt động văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển văn hoá đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.


Cấp tài khoản Guest cho bạn đọc ngoài viện
Để tạo điều kiện cho bạn đọc ngoài Viện có thể khai thác nguồn tư liệu số của Thư viện khoa học - Viện khoa học tổ chức nhà nước, chúng tôi cung cấp cho độc giả một tài khoản Guest.
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.