Danh mục tài liệu tham khảo tháng 04 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 89tr. : bảng ; 19cm. Ký hiệu: 342.597068/ NGH300Đ.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

2. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta / B.s.: Lê Quốc Lý (ch.b.), Lê Ngọc Tòng, Nguyễn Thị Tuyết Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 431tr. ; 21cm. Ký hiệu: 320.9597/ Đ452M.

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của quá trình ra đời và xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam, xác định đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay. Những biến đổi và phát triển của hệ thống chính trị với các yếu tố như: mối quan hệ tương tác giữa hệ thống chính trị với cơ sở kinh tế, cơ cấu xã hội giai cấp, sự ảnh hưởng của nhân tố văn hoá truyền thống dân tộc, những quan điểm đạo đức, những tư tưởng Triết học - chính trị, những truyền thống cộng đồng, truyền thống lịch sử, bản sắc dân tộc. Ngoài ra cũng nói rõ quan điểm, phương hướng và giải pháp cụ thể để đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

3. Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 247tr. ; 21cm. Ký hiệu: 342.597/ PH121Đ.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính cũng như thực trạng và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.

4. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Khanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 198tr. ; 21cm. Ký hiệu: 342.59708/ C460C.

Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân. Đưa ra giải pháp cần thiết đối với việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, khiếu kiện hành chính ở Việt Nam. Những vấn đề thủ tục pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính và hoạt động giám sát xử lý vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện; giới thiệu kinh nghiệm một số nước trên thế giới.

5. Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 207tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm. Ký hiệu: 338.9597/ T101Đ.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế; tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Định hướng, quan điểm và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa hướng tới tăng trưởng kinh tế đến năm 2020.

6. Tác động của toàn cầu hoá đến quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn An Hà (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu, Đặng Minh Đức.... - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 365tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm. Ký hiệu: 338.9597/ T101Đ.

Tóm tắt: Trình bày các đặc trưng và xu thế vận động về toàn cầu hoá và khu vực hoá cùng tác động của toàn cầu hoá tới một số nước Đông Âu và Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ 21, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đóng góp về lý luận cũng như thực tiễn cho đường lối phát triển đất nước.

7. Kinh tế và chính trị thế giới - Báo cáo thường niên 2014 / Nguyễn Bình Giang (ch.b.), Đồng Văn Chung, Đặng Hoàng Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 290tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm. Ký hiệu: 320.91/ K312T.

Tóm tắt: Tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2014. Trình bày những đánh giá về một số vấn đề nổi bật về kinh tế của một số nước và khu vực trên thế giới. Phân tích những tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Đông Á, cuộc khủng hoảng Ukraina và thế lực cực đoan Islam giáo tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.

8. Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh (ch.b.), Phạm Thị Xuân Mai, Trần Minh Nguyệt. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 235tr. : minh hoạ ; 21cm. Ký hiệu: 333.790952/ PH110T.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về năng lượng sạch, tiềm năng các dạng năng lượng sạch và sự cần thiết phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, chính sách và thực trạng phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, những nhận định đánh giá về kinh nghiệm phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

9. Phát triển hạ tầng giao thông: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phí Vĩnh Tường (ch.b.), Nguyễn Đình Hoà, Vũ Hoàng Dương.... - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 246tr. : minh hoạ ; 21cm. Ký hiệu: 388.09597/ PH110T.

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hạ tầng giao thông; kinh nghiệm của quốc tế về phát triển hạ tầng giao thông; thực trạng và một số khuyến nghị phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam.

10. Vai trò kinh tế của nhà nước sau khủng hoảng tài chính toàn cầu ở các nước Đông Á : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Đức (ch.b.), Hoàng Xuân Long, Nguyễn Bình Giang.... - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 219tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 330.95/ V103T.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc tăng cường vai trò nhà nước sau khủng hoảng ở các nước Đông Á. Mô hình nhà nước điều tiết nền kinh tế sau khủng hoảng ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia. Một số kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.


Cấp tài khoản Guest cho bạn đọc ngoài viện
Để tạo điều kiện cho bạn đọc ngoài Viện có thể khai thác nguồn tư liệu số của Thư viện khoa học - Viện khoa học tổ chức nhà nước, chúng tôi cung cấp cho độc giả một tài khoản Guest.
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.