Danh mục báo, tạp chí
 DANH MỤC BÁO, TẠP CHÍ ĐANG CÓ TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

 

 
STT TÊN BÁO, TẠP CHÍ
1 Báo Lao động
2 Báo Nhân dân
3 Xưa và nay
4 Châu Mỹ ngày nay
5 Công báo
6 Hoạt động khoa học
7 Khoa học chính trị
8 Khoa học pháp lý
9 Khoa học xã hội
10 Khoa học xã hội Việt Nam
11 Kiến thức ngày nay
12 Lịch sử Đảng
13 Luật học
14 Lý luận chính trị
15 Nghiên cứu Châu Phi – Trung đông
16 Nghiên cứu Nhật bản và Đông Bắc Á
17 Nghiên cứu Châu Âu
18 Nghiên cứu Kinh tế
19 Nghiên cứu Lập pháp
20 Nghiên cứu Lịch sử
21 Nghiên cứu Quốc tế
22 Nghiên cứu Tôn giáo
23 Nghiên cứu Trung Quốc
24 Nhà nước và Pháp luật
25 Pháp lý
26 Phát triển nhân lực
27 Quản lý nhà nước
28 Sinh hoạt lý luận
29 Tài liệu tham khảo đặc biệt
30 Tâm lý học
31 Cộng sản
32  Cộng sản (chuyên đề cơ sở)
33 Tri thức trẻ
34  Dân chủ và Pháp luật
35 Đông Nam Á 
36 Giáo dục lý luận 
37 Khoa học và Tổ quốc 
38  Kiểm sát
39 Mặt trận 
40  nghiên cứu con người 
41 Nhà quản lý
42 Quản lý kinh tế 
43 Thế giới mới
44 Triết học
45  Tòa án Nhân dân
46 Xã hội học
47  Xây dựng Đảng 
48 Thế giới Vi tính 
49 Thông tin Khoa học xã hội
50 Thông tin tư liệu
51 Tia sáng
52 Tóm tắt tài liệu Khoa học-Công nghệ VN


 
 

Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.