LegoWeb-ContentBrowser [1] 

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

1- Xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ - vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức

2-Nâng cao đạo đức công vụ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

3-Đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

4-Đạo đức công chức-một vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay

5-Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước

6-Những yếu tố tác động đến đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

7-Xây dựng khung giá trị văn hóa công vụ Việt Nam - Cách tiếp cận từ quản trị nhà nước tốt

8-Những đặc điểm và giá trị cơ bản của văn hóa công vụ

9-Tăng cường công tác đánh giá pháp luật về Đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

10- Đạo đức công vụ: thực trạng, yêu cầu và phương hướng đặt ra về đạo đức công vụ của thành phố Hà Nội

11-Đạo đức công vụ và những chuẩn mực, yêu cầu đặt ra đối với người làm công tác thanh tra

12- Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

13-Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước

14-Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam làm cơ sở hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ

15-Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

16-Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức

17-Hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

18-Nâng cao đạo đức công vụ - yếu tố cốt lõi trong nâng cao văn hóa công vụ

19-Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

20-Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

 ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

1- Xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ - vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức

2-Nâng cao đạo đức công vụ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

3-Đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

4-Đạo đức công chức-một vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay

5-Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước

6-Những yếu tố tác động đến đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

7-Xây dựng khung giá trị văn hóa công vụ Việt Nam - Cách tiếp cận từ quản trị nhà nước tốt

8-Những đặc điểm và giá trị cơ bản của văn hóa công vụ

9-Tăng cường công tác đánh giá pháp luật về Đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

10- Đạo đức công vụ: thực trạng, yêu cầu và phương hướng đặt ra về đạo đức công vụ của thành phố Hà Nội

11-Đạo đức công vụ và những chuẩn mực, yêu cầu đặt ra đối với người làm công tác thanh tra

12- Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

13-Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước

14-Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam làm cơ sở hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ

15-Giải pháp nâng cao đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

16-Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức

17-Hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

18-Nâng cao đạo đức công vụ - yếu tố cốt lõi trong nâng cao văn hóa công vụ

19-Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

20-Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

 


Danh mục tài liệu tham khảo tháng 6 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 5 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 04 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 03 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 02 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.