LegoWeb-ContentBrowser [1] 

CÔNG CHỨC CÔNG VỤ

1- Xây dựng nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2- Về đổi mới, hoàn thiện phương pháp đánh giá công chức ở nước ta hiện nay

3- Phân định cán bộ và công chức- vấn đề cơ bản và quan trọng để đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

4- Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ, công chức

5- Sự nghiệp phát triển đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu chung về tiêu chuẩn cán bộ, công chức

6- Một số vấn đề về việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ công chức hiện nay

7-Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

8- Nâng cao vai trò của nhân dân trong quá trình ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

9- Thông tin với việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

10-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

11-Nhận thức về tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ

12-Cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân

13-Duy trì động lực và hiệu xuất làm việc của cán bộ, công chức trong bối cảnh cải cách hành chính

14-Hoàn thiện chính sách pháp luật về tuyển dụng sử dụng và đãi ngộ Nhân Tài ở Việt Nam

15-Xây dựng Chiến lược quốc gia về trọng dụng và đãi ngộ nhân tài

16-Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chính Minh về thu hút, trọng dụng và giải pháp đẩy mạnh thu hút trọng dụng nhân tài ở Việt Nam

17- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

18-Quảng Bình đổi mới sáng tạo

19-Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và Kinh nghiệm quốc tế

20-Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công của Singapore và gợi mở đối với Việt Nam

21-Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Singapore

22-Kinh nghiệm phát triển đội ngũ công chức của CHLB Đức

23-Kinh nghiệm quản lý đội ngũ công chức cấp cơ sở của CHLB Đức và gợi mở cho Việt Nam

24-Cơ chế giám sát nội bộ với việc thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước

25-Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát nội bộ đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

26-Quan điểm và định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ

27-Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

28-Một số mô hình cải cách thực thi công chức công vụ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

29-Hoàn thiện chế độ nâng cao chất lượng thực thi công vụ

30-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

31-Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

 CÔNG CHỨC CÔNG VỤ

1- Xây dựng nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2- Về đổi mới, hoàn thiện phương pháp đánh giá công chức ở nước ta hiện nay

3- Phân định cán bộ và công chức- vấn đề cơ bản và quan trọng để đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

4- Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ, công chức

5- Sự nghiệp phát triển đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu chung về tiêu chuẩn cán bộ, công chức

6- Một số vấn đề về việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ công chức hiện nay

7-Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

8- Nâng cao vai trò của nhân dân trong quá trình ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

9- Thông tin với việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

10-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

11-Nhận thức về tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ

12-Cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân

13-Duy trì động lực và hiệu xuất làm việc của cán bộ, công chức trong bối cảnh cải cách hành chính

14-Hoàn thiện chính sách pháp luật về tuyển dụng sử dụng và đãi ngộ Nhân Tài ở Việt Nam

15-Xây dựng Chiến lược quốc gia về trọng dụng và đãi ngộ nhân tài

16-Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chính Minh về thu hút, trọng dụng và giải pháp đẩy mạnh thu hút trọng dụng nhân tài ở Việt Nam

17- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

18-Quảng Bình đổi mới sáng tạo

19-Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và Kinh nghiệm quốc tế

20-Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công của Singapore và gợi mở đối với Việt Nam

21-Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Singapore

22-Kinh nghiệm phát triển đội ngũ công chức của CHLB Đức

23-Kinh nghiệm quản lý đội ngũ công chức cấp cơ sở của CHLB Đức và gợi mở cho Việt Nam

24-Cơ chế giám sát nội bộ với việc thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước

25-Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát nội bộ đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

26-Quan điểm và định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ

27-Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

28-Một số mô hình cải cách thực thi công chức công vụ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

29-Hoàn thiện chế độ nâng cao chất lượng thực thi công vụ

30-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

31-Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

 


Danh mục tài liệu tham khảo tháng 6 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 5 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 04 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 03 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 02 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.